Kıyamder Umre (2016)

Kıyamder Umre (2016)

Kıyamder 2016 Umresi Başladı...

Mekke-i Mükerremede ki son gecemizde Efendimiz'in(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) En Zor zamanlarında Ukaz panayırında karşılaştığı 6 ensar ile gizlice akabe kayalıklarında buluşup Onların müslüman olması, 1 ve 2.Akabe Beyatlarının yapıldığı, Peygamber Efendimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hicret için yolunun açılmasına oradan da islam devletinin kurulmasının adımlarının başlangıç noktası olan bu mübarek makamı ziyaret ettik.ALLAH (Celle Celalühü) kabul eylesin. Amin

 

Diyebilirmiyiz Arkadaşlar!
Yâ Rasûlallâh Ben Bindörtyüz Sene Evvel Burada Olsaydım..?

 

Yedi Ev Dolaşan Koyun Başı 

 

Kadın erkeğine, Erkek de kadınına destek oluyorsa bu iş yürür.

 

Vefatından Sonra Arşı Titreten Sahabe 

 

Feyz Kapıları Neden Kapanır? 

 

Akabe Vadisinden Yükselen Bir Dua

 

Ramazan-ı Şerif ayını Mekke-i Mükerreme'de karşıladık.

 

Hocalarımız ile beraber devam eden umre programımıza Ramazan-ı Şerif Ayrı bir güzellik kattı. Oruç Burada Daha bereketli geçiyor..Dirilişe vesileler arıyoruz..

 

Dirilişe devam ediyoruz...

Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hicretin 6-7. yılında Takribi 1400 sahabesiyle ihrama girip Mekkenin en uzak mikatı olan Hudeybiye'ye gelip Rıdvan Beyatını yaptırdığı yerden Hudeybiye umresini gerçekleştirmiş bulunuyoruz.Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem '' Bugün burada olanlar Yeryüzünün en hayırlılarıdır '' buyuruyor. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'de Sahih-i Buhari'de geçen bu hadis i Şerifi Şerh Ederken ''İşte Bugün Medresede okuyan Talebeler ve onları Okutanlar da bu zamanda yeryüzünün en hayırlılarıdır .'' Rabbim Cümlemizi Bu Müjdeye Dahil olanlardan eylesin. Amin.

 

Her Yol Ayrımına Geldiğimizde Cİ'RÂNE'yi Hatırlayalım...

 

Müzdelifede Sahur yemeği ile başlayan programımız Ciranede sohbet ve akabinde yapılan umreyle devam etti... 

 

Sabah namazını Cirane 'de kıldıktan sonra Hocamızın Huneyn gazvesi ve neticesinde ganimetlerin taksimatıyla alakalı sohbetini o bölgenin manevi havasını da tenefüs ederek dinledik Elhamdülillah. Ardından tüm grup Ciraneden Beytullaha hareket ederek umrenin tavaf ve say'ını ifa ettik. Allahu Teala bu güzellikleri cümlemize ve geride kalan bütün kardeşlerimize tekrar tekrar nasib etsin...Amin...!

 

Kıyamder Ailesi olarak gece müzdelife de toplu sahur yaptıktan sonra Emre hocamızın ihvanlara kalan son günlerimizi beytullahta teravih ve tavaflara ağırlık vermeyle alakalı çok güzel nasihat niteliğindeki vaazından sonra tüm grup Umre yapmak için Cirana ya hareket etti. Cirana da Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Huneyn Gavzesinde elde edilen büyük ganimeti özellikle kalpleri islama yeni ısınmış olan Kureyş ve Civar kabilerine bol bol taksim ettiği ve ensarın gençlerinden bazılarının Efendimizin hoşuna gitmeyecek sözleri sarf etmesi üzerine bütün ensarı toplayıp ''insanlar dünyalık nasibini alıp gitti. Ey Ensar..! Sizin de Nasibinize Allah Rasulü Düştü Razı olmazmısınız. '' diyerek Ensarı inim inim inlettiği ,gözyaşının sel olduğu yer. Burada Sabah namazını kıldıktan sonra Emre Hocamızın Huneyn gazvesi ve neticesinde ganimetlerin taksimatıyla alakalı sohbetinin ardından tüm grup Ciranadan Beytullaha hareket ederek umrenin tavaf ve say'ını ifa etmiştir. Allahu Teala bu güzellikleri cümlemize ve geride kalan bütün kardeşlerime tekrar tekrar nasib etsin...Amin...!


 

Ten'im Mescidi'nin Diğer Adı ve Sebebi ? (Ten'im Sohbeti) Umre-11.06.2016-

 

Şeytan İnsanı Hac ve Umreye Davet Edermi ? (Ten'im Sohbeti) Umre-11.06.2016-

 

Aişe (radıyallahu Anha) Annemiz’in vesilesi ile Ümmet-i Muhammed’e hediye edilen Umre için en yakın mikat mahalli olan, Ayrıca Harem sınırının dışında olduğundan müşriklerin İslam’ın ilk yıllarında garip Müslümanları inançlarından vazgeçmeleri için kızgın çöl kumlarına yatırılarak dayanılmaz işkencelerden geçirildiği, İslam’ın ilk şehitleri olan Hazreti Yaser (radıyallahu anh) ve Hazreti Sümeyye (Radıyallahu Anha) Annemiz gibi nice sahabe Efendilerimizin bedenlerinin düştüğü yer olan Ten’im Mescididinden Umremizi yapmaya ALLAH (Celle Celalühü) muvaffak eyledi. Hocamızın sohbetiyle de buralarda inançları için davasından vazgeçmeyen insanların, ödedikleri bedellerin ne kadar öneme haiz olduğu anlaşılmış oldu. ALLAH (Cella Celalühü) davası için yaşayan ve davası uğrunda şehit olan kullarından eylesin. Amin

 

Bugün Sabah namazından sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ilk hanımı Vefa Timsali , fedakar Annemiz Hatice Binti Huveylid’in (Radıyallahu Anha) Mekke de Cennetül Mualla da’ki Kabr-i Şerif’ini Ziyaret Ettik...Bu Cennet bahçesinde takribi beşyüz’e yakın Sahabe Bulunmaktadır. Allah (celle celalühü) Bizlere de Cennetül Baki veya Cennetül Mualla da mevt olunmayı nasib eylesin...Amin..!

 

Kıyamder Ailesi olarak Emr-i Bil Maruf Niyetiyle Sünneti Seniyyeli olarak Toplu Tavaf Gerçekleştirdik... Nice Müslüman Kardeşlerimizin İltifatlarına Mazhar olduk...Rabbim Buradaki Güzellikleri İstanbul’a Taşımayı Nasib Eylesin...Amin...!

 

Ziyaretçisi az ve o nisbetde kıymetli olan ezvacı mutahharat ,Resulullah Efendimiz’in (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) en son evlendiği zevcesi MEYMUNE Bint-i Haris (Radıyallahu Anha) Annemizi ziyaret edip Ehl-i Sünnet’e hayır dualarda bulunduk ALLAH (Celle Celalühü) şefaatine nail eylesin.

 

Efendimiz'i (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ziyaret Adabı

 

İslam Kardeşliği Öz Kardeşlikten Öte Bir Kardeşliktir.
İzleyecek Kalbiniz varsa Eğer!
Gerçek Kahramanların Gerçek Hayatlarını İzliyorsunuz!

 

Umreci Kardeşlerimizle, Otelin mescidinde bi araya gelen Hocamız,
Son hafta programına ilişkin kardeşlerimizi bilgilendirip uyarılarda bulundu.

 

Emre Hocamız Umreci Kardeşlerimizle, Otelin mescidinde bi araya geldi. Hocamız, Ramazan ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif’te Kıyamder Ailesi olarak Senelerdir Yapmış olduğumuz Faaliyetleri kısaca anlattıktan sonra Asli Vazifemiz Okumak ve Okutmak ile alakalı vaazu nasihatte bulundu... Allahu Teala Hazretleri Tesirini Halk eylesin...Amin...!

 

Takva üzere bina edilmiş Kuba mescidini, Kıblenin Kudüs'den Kabe-i Muazzamaya çevrildiği Kıbleteyn Mescidini ve Ahzab Sure-i Celilesine konu olan Hendek savaşının yapıldığı mübarek yer olan Yedi mescidleri ziyaret ettik. 14 secdeler ve dualarla yaptığımız ziyaretlerimizi Rabbimiz Celle Celalühü Kabul Buyursun. Amin.

 

ALLAH Celle Celalühü'nün Kuran-ı Kerim de övgüyle bahsettiği adağını yerine getiren yiğitlerin yattığı Seyyid-üş Şüheda mertebesine çıkan Hazreti Hamza (Radyallahüanh) ve Uhud şehitlerini ziyaret ettik. Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in "Beni arayan Uhud'a gelsin" sözüne İttiba ederek, bütün ümmetin selameti, ehl-i küfür ve ehl-i bid-at'in iflası için dualar ettik. Elhamdülillah. ALLAH Celle Celalühü Buralara gelmek isteyip de gelemeyen bütün kardeşlerimize hayırlı imkanlar nasip etsin. Amin

 

Medine-i Münevvere de ziyaretlere devam eden kardeşlerimiz, Hocamızın önderliğinde Uhud'da dualar ettiler. Allah Celle Celalühü hasret çeken kardeşlerimizi'de en kısa zamanda bu kutlu mekanlarda buluştursun. Amin.

 

Medine-i Münevvere...

 

Bugün Medine-i münevvere'de kılmış olduğumuz son ikindi namazı akabinde Mahmut Efendi Hazretleri'nin (kuddise Sirruhu) adeti üzere Sabah ve İkindi Namazları sonrası Peygamber Efendimiz'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hediye edilmek üzere okunan Yasin-i Şeriflerden sonra, yaptığı ziyaret usulünü takip ederek gerçekleştirdiğimiz hüzün dolu veda ziyaretimizi tamamlayıp umremizi yapmak için zülhüleyfa mescidinde ihrama niyet etmek üzere yola çıktık.

 

Zülhüleyfa mescidi yada ihram mescidi diye bilinen Hz. Ali'nin (Radıyallahü Anh) geçimini temin etmek maksadı ile açmış olduğu 21 adet kuyunun bulunduğu, Medine-i Münevvere ve Medine-i Münevvere yolu üzerinden Hac ve Umreye niyet edenlerin mikat mahalinde Hocamızın kısa Sohbeti sonrasında İhramın Şartlarını Yerine Getirerek Mekke-i Mükeremeye doğru yola çıktık.

 

Dokuz günlük Medine-i Münevvere ziyaretimizi tamamladık. Tekrar Mekke-i Mükerreme ziyareti için Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in 1400 sahabesi ile birlikte Umre yolculuğuna çıkığı Zülhüleyfa mescidi yada İhram mescidi diye bilinen, Medine-i Münevvere ve Medine- Münevvere yolu üzerinden Hac ve Umreye niyet edenlerin mikat yeri olan bu mescid'den ihrama niyet ederek Umremizi tamamlamak üzere yola çıktık Rabbimiz yapacağımız dualara bütün Ümmet-i muhammed'i dahil eylesin. Amin.

 

Zülhüleyfa Mescidinden yaptığımız Umremizi hayırla tamamladık.Bu umremizi kura ve hediye umresi olarak belirledik .Yıllardır yaptığımız Usül Üzere Bu Umremizi Başta Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) olmak üzere, ismi bilinen Peygamberlere (Salevatullahi Aleyhim Ecmain) ismen, Sahabe , (Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain) Tabiin, Osmanlı Padişahları, Silsile-i Meşayıh, Turuku Aliye Meşayıhı ve Çanakkale şehitleri gibi grup sayısına göre belirlediğimiz tüm isimleri kuraya katıp şahıslarına özel umremizi hediye ettik ALLAH (Celle Celalühü) Kabul Buyursun ve zulüm gören Mazlum Müslümanların kurtuluşuna vesile eylesin. Amin

 

 


 

Etiketler

#Umre
×
KIYAMDER Whatsapp iletişim hattı.

Bizi takip edin

Mail listemize kaydolarak gelişmelerden haberdar olun.