Kıyamder Umre (2019)

Kıyamder Umre (2019)

Peygamberimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

“Cebrail, bana gelip, ashabıma, yanımda bulunanlara telbiyede seslerini yükseltmelerini emretmemi emretti.” ve 'Yâ Muhammed! Telbiyede seslerini yükseltmelerini ashabına emret! Çünkü bu haccın alâmetlerindendir!' dedi."

KIYAMDER - UMRE 2019

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Buyuruyor:

“Hacca gidenler ile umreye gidenler, Allah'ın elçileridir. Allah'a dua ederlerse, Allah onların dualarını kabul eder ve Allah'tan günahlarının bağışlanmasını isterlerse Allah onların günahlarını bağışlar.” [Hadisi Şerif]

KIYAMDER - UMRE 2019

HİRA SOHBETİ / Kıyamder Umre Organizasyonu 2019

Kutsal mekanları ziyaret etmenin gerekliliği ve Allâh Azimuşşân'ın İsrâ'da (gece yürüyüşü) Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'e Tûr dağını ziyaret ettirmesi.

Kurân-ı Azimuşşân'ın ilk Âyet-i kerimeleri inmeden önce Kâinatın fetret dönemi ve Habbâb Bin Eret (Radıyallâhu Anh)'ın örnekliğinde islâm'ın bidayetinde yaşanan zorluklar.

Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in Hira günleri ve Cebrâil (Aleyhisselam) ile ilk karşılaşması

İlk Âyet-i Kerimeler ve Ruhûl Furkân Tefsirinden notlar

Kurân-ı Azimuşşân'ı tertil üzere okumanın gerekliliği ve Sahâbe-i Kirâm (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în)'nin Kurân-ı Azimuşşân mesâisi

AKABE SOHBETİ / Kıyamder Umre Organizasyonu 2019

-Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'i Akabe'ye Getiren Sebepler;

-Hüzün yılı ve Taif yolculuğu ile devam eden Risalet'in en sıkıntılı, en zor dönemleri.

-Taif'de yaşananlar.

-Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in her türlü engellemeye rağmen verdiği Tevhid mücadelesi ve Akabe'de Ensar'dan 6 kişi ile yapılan ilk görüşme.

-Ensar-ı Kirâm (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în)'den 12 kişi ile yapılan 1.AKABE BEYATI

-Hayatını okuyan Ümmeti Muhammed'in gençlerine rehber olan Hazreti Mus'ab bin Umeyr (Radıyallâhu Anh) ve Medine'deki tebliğ mücadelesi.

-Sa'd ibni Muâz (Radıyallâhu Anh) ve içerisinde birtek münafık bulunmayan kabilesi.

-1.Akabe beyatıdan bir yıl sonra ensardan 73 kişi ile yapılan 2.AKABE BEYATI

-İslam'ın en zor dönemlerinde Akabe'de Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'e canlarını hiçe sayrak söz veren Ensar-ı Kirâm (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în)'in örnekliğinde günümüz toplumundada hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden Dîn-i Mübîn-i İslâm'ı yaşamaya söz verebilmek.

-Günümüz toplumunda Din adına yalan yanlış beyanlarda bulunanlara, Saadet Asrından deliller ile reddiye.

CÎRÂNE SOHBETİ / Kıyamder Umre Organizasyonu 2019

Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in ihrama girerek umre yaptığı Mekke-i Mükerreme'nin iç mikatlarından olan Cîrâne'ye gelişi ve bu mübârek mekanda tüm inananlara ders olacak nitelikdeki yaşananlar.

-Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in Cîrâne'ye gelmesine neden olan Huneyn savaşının sebebi ve savaş öncesinde Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in hiç hoşuna gitmeyen söylemler?

-Huneyn Savaşında Düşman birliklerinin o dönemde görülmemiş savaş taktiği ve Ashâb-ı Kirâm'ın savaşın başlangıcında yaşadığı kısa süreli bozgununun üzerine, Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in Ensâr-ı Kirâm topluluğuna seslenişi.

-İslâm saflarındaki bozgun sırasında Şeybe bin Osmân (Radıyallâhu Anh)'ın Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'e suikast girişimi yapmak isterken müslüman olarak İslâm saflarına katılması.

-Suvâri birlikleri komutanı Hâlid bin Velid (Radıyallâhu Anh)'ın ağır şekilde yaralanması ve Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in eli ile tekrar iyileşerek savaşa devam etmesi.

-Kazanılan savaşın ardından Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in görülmedik miktardaki ganimet ile Cîrâne'ye gelişi ve bir bedevi reisi ile yaşadıkları.

-Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in kalbleri islama yeni yeni ülfet (Müellefetü'l-Kulûb) edenlere ganimetleri dağıtırken Ensâr-ı Kirâm gençlerinden bazılarının Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'i üzen sözleri ve Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in Ensâr-ı Kirâm cemaatini göz yaşlarına boğan, konuşması.

-Her yol ayırımına geldiğimizde (bir tarafta geçici dünya menfaati-bir tarafta Allâh ve Resulü) Cîrâne'yi ve Huneyn'i hatırlamanın gerekliliği.

TEN'İM (Mescid-i Âişe) SOHBETİ / Kıyamder Umre Organizasyonu 2019

Müslüman oldukları iddiası ile Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'den Muallimler isteyen Adel ile Kâre kabilelerine tebliğ-tecessüs için gönderilen Âsım bin Sâbit (Radıyallâhu Anh) komutasında ki Sahabe-i Kiramın ihanet sonucu pusuya düşürülmesi ve ardından yaşananlar.

Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) Annemiz'in ihrama girip umre yaptığı, her adımında Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ve Ashâb-ı Kirâm'ın hatıraları ile dolu olan Ten'im bölgesinde, Hubeyb bin Adiy ile Zeyd bin Desinne (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în)'in yaşadıkları.

Hubeyb bin Adiy (Radıyallâhu Anh)'ın Müşrikleri dahi hayretler içinde bırakan;
Hiç bir beşerin şahit olamayacağı Asr-ı Saadetdeki Rasulullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) sevgisi.

Hiç Kimse Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in saflarına katılmasın diye kalabalıklar önünde hertürlü zulüm ve işkenceye maruz bırakılan Sahabe-i Kirâm (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în)'in duruşu.

 

UNUTMA !! Hepsi Sana Emanet

Hak Nebi'nin dilinde nifak sayılmış emanete ihanet,
Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet,
Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet,
Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet,
Hak Nebi mağaraya, Medine Hak Nebiye emanet,
İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet,
Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu,
ne de mağara etmedi ihanet,
Asrın İbrahimleri sana emanet.
Arkadaş! gel sen de bir kor gibi yak sineni,
Çünkü hepsi Allah'a emanet.
İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol,
sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet.
Mağarada yılan olma güvercin gibi vefalı,
örümcek gibi tehlikelere perdedâr ol,
Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci,
al bütün bir gençliği...
Hz. Sümeyrâ, Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti.
"Sakın O'na bir şey olursa eve dönmeyin" dedi.
Dönmeden
emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca
vazgeçtiler eve dönmekten.
Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba?
Bilecik istasyonunda yaşlı ana,
oğlunu cepheye uğurlarken o'na;
"Oğlum babanı Dimetoka'da, dayını Şibka'da,
ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim,
Sen benim son yongamsın,
sen de dönmezsen ben Allah'a emanet" diyordu.
Ve ilave ediyordu "Git, sen de git,
Minareler ezansız, camiler Kur'ân'sız kalacaksa,
sen de git".
Ezan, Kur'ân, Vatan kime emanet?
Galiçya'da, Şibka'da,
Dimetoka'da kalanların evlatları
kime emanet?
"Ben sağ dönseydim uğrunda öldüğüm Kur'ân'ı,
canımdan çok sevdiğim İslamı
yavruma öğretirdim" diyen
ve fakat şimdi mabed yüzü görmeyen
bu şehit evlatları kime emanet?
Cafer-i Tayyar şehit olmuştu,
Hak Nebi geldi, yetimlerin başını okşadı ve ağladı.
Baş okşayan kim? Göz yaşı kime emanet?
Cephede kanlar içinde son anlarını yaşarken,
vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp
"Arkadaşım Memiş, şunu al oğluma emanet et.
Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım
inandığım mukaddesler uğruna can veriyorum.
Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum
dediğimi ilet".
Mukaddes kurşun kime emanet?
Sütçü İmamım! İki bacımızın yaşmağını aldılar diye
Maraş'ı kana buladın.
Senin şuurun kime, yaşmak kime emanet?
Şair Hz.Amine'ye
"Ey Ebva'da yatan ölü,
bahçende açtı dünyanın en güzel gülü" derken
bahçe kime, gül kime emanet?
Bilâller, dem tutan bülbüller nerede?
Arkadaş; gül de, bülbül de, bağ da, bahçıvan da,
bıçak altındaki İsmailler, ateş içindeki İbrahimler,
kuyudaki Yusuflar,
şu gerideki isimsiz kümbet,
şu ilerideki ıssız mâbet,
unutma hepsi sana emanet...

KIYAMDER-Umre 2019

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE SOHBETİ -1- / Kıyamder-Umre 2019

-Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in mübarek beldesi Medîne-i Münevvere'de ve manevi huzurunda istifadeye vesile olabilecek bazı edepler.

-Osmanlı ecdadımız'ın Rasulullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) sevgisinin izleri ile dolu olan Mescid-i Nebideki hatıraları ve bu hatıraların taşıdığı mesajlardan örnekler.

-Cemaat halinde kalpleri birleştirerek Rasulullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in huzuruna çıkmanın gerekliliği.

-Memleketlerimizde yeniden islam kardeşliğini tesis edebilmek adına Allâh'a (Celle Celâlühû) ve Rasulüne (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) verdikleri sözde sadakat göstererek, kendi nefislerine kardeşlerini tercih eden muhacir ve ensar-ı kiramın islam kardeşliğinden örnekler.

-Ayet-i Kerimelere asli manalarından uzak yanlış manalar veren günümüz sapık fırkaları ve ehl-i küfre karşı tek vücut olmanın gerekliliği

NA'T-I ŞERÎF

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim
Bî-çârelerle devlet-i sermedsin efendim
Dîvân-ı ilâhîde ser-âmedsin efendim
Menşûr-i "le 'amrük"le müeyyedsin efendim
Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Tâbiş-dih-i ervâh-ı mücerred güherindir
Mâliş-geh-i ruhsâr-ı melek hâk-i derindir
Âyîne-i dîdâr-ı tecellî nâzarındır
Bû Bekr Ömer Osmân ü Alî yârlarındır
Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda
Gülbank-i kudûmûn çekilir arş-ı Hudâ’da
Esmâ-yı şerîfin anılır arz ü semâda
Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Ol dem ki velîlerle nebîler kala hayrân
Nefsî deyü dehşetle kopa cümleden efgân
Ye’s ile 'usâtın ola ahvâli perîşân
Destûr-i şefâ'atla senindir yine meydân
Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Bir gün ki dalup bahr-i gama firkate gittim
Elden yitürüp kendimi bî-hôdluğa yitdim
Isyânım anıp âkıbetimden hazer etdim
Bu matla'ı yâd eyledi bir seyyid işitdim
Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Ümmideyiz ye's ile âh eylemeyiz biz
Sermâye-i îmânı tebâh eylemeyiz biz
Bâbın koyup ağyâra penâh eylemeyiz biz
Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz
Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Bîçâredir ümmetlerin ısyânına bakma
Dest-i red urup hasretle dûzaha yakma
Rahm eyle amân âteş-i hicrânına yakma
Ezcümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma
Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

KIYAMDER - Umre 2019

KUBA MESCİDİ SOHBETİ / Kıyamder-Umre 2019

Yol Aynıdır Maziden Atiye Varır;
Yolunu Kaybedenler Yol Değişti Sanır !

Tevbe Sure-i Celilesinde Rabbimiz'in (Celle Celâlühû) (Kuba'da) ilk günden beri takvâ üzere bina edilmiş olan bir mescit olarak bahsettiği ve Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in bizzat inşaatında tuğla taşıdığı Kuba Mescidi;

-Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in Medîne-i Münevvere'ye hicreti ile Krallık hayalleri iptal olan baş münafık Übey İbn-i Selûl ile Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'e hased edip düşmanlık yapan Ebu Amir'in, Kuba mescidinin yakınlarına İslâm ümmetine zarar verip küfre hizmet ederek müslümanlar arasına tefrika sokmak amacı ile yaptırdıkları dırar mescidi.

-En büyük özellikleri Allâh'ı (Celle Celâlühû) sözlerine şahit tutmak olan münafıkların hakikatte Allâh'a (Celle Celâlühû) ve Rasulüne (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) İmânlarının olmadığı ve Affedilmeyecekleri ile ilgili Ayeti Kerime

Mescidi Dırar gibi İslâma zarar vermek isteyen zihniyetlerin günümüzdede İslâm'a hizmet adı altında aynı taktiklerle Ümmet-i Muhammed arasına fitne sokma çalışmalarına karşı en büyük nimet olan İmân'ın muhafazası.

HENDEK ZİYARETİ (14 SECDELER VE DUA) / Kıyamder-Umre 2019

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in Sahabe-i Kirâm (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în) ile birlikte Medine-i Münevvere çevresine kazdıkları Hendeklerin gerisindeki karargâh yeri olan mübarek mekanın ziyareti, 14 Secdeler ve Dua.

"Allâhım;
Senin yardımın olmadan hiçbir taate kuvvet yok, Senin yardımın olmadan hiçbir masiyetden dönüş yok. Allâhım Sana güveniyoruz, Sana teslim oluyoruz, Senden yardım istiyoruz.

"Allâhım;
Bizi-bize bırakma Allâhım, Bizi nefsu-şeytanın eline bırakma Allâhım, Allâhım bizi razı olmadıklarının eline bırakma Allâhım"

"Sen bizi kayır Sen bizi koru Allâhım. Allâhım-Allâhım-Allâhım...Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Mayanmar'da, Yemen'de, Suriye'de, Senden İmdat diyerek yardım isteyen nice kulların var. Allâhım onalar adına el açtık yalvarıyoruz. Allâhım Doğu Türkistan'a lütfen ve keremen yardım edecek hayırlı erlerini-hayırlı ricallerini, hayırlı sahiplerini ihsan eyle Allâhım. Yarabbi Doğu Türkistan'ı sen yardımsız bırakma Allâhım."

"Yâ Erhamerrâhimin-Yâ Erhamerrâhimin-Yâ Erhamerrâhimin Şu mübarek yerde el açtık yalvarıyoruz boyun büktük Allâhım. Aciz kaldık..."

"Bize İzzet nasibeyle Allâhım. Bize Heybet nasibeyle Allâhım. Bize Kuvvet nasibeyle Allâhım. Bize Yeniden Dirilmek nasibeyle Allâhım. Yeniden İslâm Adına Fedayı-Can Edecek Kadar Bu Yolu Sevmek Nasibeyle Allâhım. O Mübarek Müslümanların Elinden Tutmak nasibeyle, Yeniden Oralara Ulaşmak Nasibeyle. Allâhım, Suriye'den Arakan'a kadar Mayanmar'a kadar Yemen'e kadar Yarabbi biladiyei İslâm'ın nice-nice mazlum zaafa uğramış..."

"Allâhım geceleri evlerinde, ocaklarında Babaları-Anaları olmadan üstleri-başları olmadan yetim kalmış nice Yarabbi yardım isteyten, yardım bekleyen karındaşlarımız var. Allâhım Celle Celâlühû ve Celle Şânühû yarın mahşere bunların vebali ile çıkarma Allâhım. Yapacaklarımızı bize ilaham eyle Allâhım. Bize yapacaklarımızı göster Allâhım. Yapacaklarımızı bize öğret Allâhım. Bu vebalden bizi kurtar Allâhım. Bu veballe mahşere bizi çıkarma Allâhım..."

"Bize yeniden Bedir şuuru nasibeyle, Uhud şuuru nasibeyle, Hendek şuuru nasibeyle. Allâhım mücadele şuuru nasibeyle, Mücahede şuuru nasibeyle. Allâhım büyükler buyuruyor cihat bir şuurdur illa cephede savaşmak değil. o şuuru bize nasibeyle Allâhım..."

"Yarabbi-Yarabbi-Yarabbi yeniden bize İman şuuru, yeniden İslâm şuuru, yeniden Habibullah'ın manevi mirasına sahip çıkma şuuru nasibeyle. Allâhım-Allâhım muhtacız el açtık yalvarıyoruz..."

"Allâhım şurda amin diyen karındaşlarımızında bahusus ne hayırlı muradları varsa, gönüllerinde ne talepleri varsa Haremeynde yaptıkları ne duaları varsa. Allâhım sence malum kabul eyle Allâhım..."

×
KIYAMDER Whatsapp iletişim hattı.

Bizi takip edin

Mail listemize kaydolarak gelişmelerden haberdar olun.