Kıyamder Umre (2020)

Kıyamder Umre (2020)

Peygamberimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

“Cebrail, bana gelip, ashabıma, yanımda bulunanlara telbiyede seslerini yükseltmelerini emretmemi emretti.” ve 'Yâ Muhammed! Telbiyede seslerini yükseltmelerini ashabına emret! Çünkü bu haccın alâmetlerindendir!' dedi."

KIYAMDER - UMRE 2020

 

عَنْ النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى

Nu’mân bin Beşîr Radıyallahu Anh dan rivayet edildi ki şöyle diyordu: Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu: “Bütün mü'minleri birbirlerine merhamette, muhabbette, lütufta ve yardımlaşma hususlarında sanki bir vücûd misâli görürsün. O vücûdun bir organı hastalanınca, vücûdun diğer kısımları birbirlerini hasta organın elemine uykusuzlukla, sıtma ile ortak olmaya çağırırlar.” (Buhari)

KIYAMDER UMRE 2020

Hira Sohbeti - Kıyamder Umre 2020

Fetret döneminin koyu karanlığında Peygamber Efendimizin ﷺ ahlakı

Peygamber Efendimizin ﷺ yolunu tercih eden Zeyd bin Harise

Peygamber Efendimize ﷺ vahyin geliş süreci

Hira günleri ve Ramazan-ı Şerif ayı Kadir gecesinde ilk vahyin gelişi (Alak Sûresi'nin ilk 5 Ayeti)

İslam'ın ilk medresesinde Ayet-i Kerimeleri sadırlarına yazan Sahâbe-i Kirâm ( Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în)

Hayat rehberi Kur'ân-ı Azimuşşan ile münasebetimiz nasıl olmalıdır.

Peygamber Efendimizi ﷺ canını verecek kadar seven Sahâbe-i Kirâm'ın ( Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în) dinde kardeşlikleri.

 

BİR GENÇLİK
ALEMLERE RAHMET OLANIN
GÂR-I HİRA’DAN İNERKEN GETİRDİĞİ VAHİYLE;
VE O VAHYİ TAŞIYAN EN SEVGİLİYLE BERABER NUR DAĞINDAN İNEN BİR GENÇLİK YARADAN RABBİNİN ADIYLA OKUYAN VE YARADAN RABBİNİN ADINI OKUTAN BİR GENÇLİK NUR DAĞINA ÇIKARKEN VE İNERKEN DÖKTÜĞÜ TERİYLE BU KUTLU YOLUN ÇİLESİZ VE MEŞAKKATSİZ YÜRÜNMEYECEĞİNİ ANLAYAN VE İDRAK EDEN BİR GENÇLİK HİRA’DAN ÖNCE DOST OLANLARIN HİRA’DAN SONRA BELKİDE KENDİSİNE AMANSIZ DÜŞMAN OLACAĞINI BİLEN BUNU SEVE SEVE KABUL EDEN VE BUNA RIZA GÖSTEREN BİR GENÇLİK
HİÇBİR KINIYICININ KINAMASINDAN ÇEKİNMEDEN DİNİNİ YAŞAYAN OKUYAN OKUTAN VEDE TEBLİĞ EDEN BİR GENÇLİK RASULÜN DİLİNDEN DÖKÜLEN HER SÖZE ALLAHDA DOĞRU SÖYLEDİ RASULÜDE DOĞRU SÖYLEDİ İŞİTTİK İTAAT ETTİK DİYEN BİR GENÇLİK

KIYAMDER UMRE 2020

Akabe Sohbeti - Kıyamder Umre 2020

Mübarek mekanları ziyaret ederken nasıl istifade edilir.

Peygamber Efendimizin ﷺ Îslam davetini ret eden müşriklerin gerekçeleri

Müşriklerin islam tebliğini engelleme çabaları ve Peygamber Efendimizin ﷺ Îslama davet mücadelesinden örnekler.

Peygamber Efendimizin ﷺ Taif’de yaşadıkları nasıl anlaşılmalıdır?

Peygamber Efendimizin ﷺ Ensar ile tanışması ve Ensardan 12 Sahabe ( Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în) ile yaptığı birinci Akabe Bey’atı

Hazreti Mus'ab bin Umeyr’in (Radıyallâhu Anh) Îslam ile değişen hayatı ve O’nun tebliğ mücadelesinin örnekliğinde Îslam ile değişim.

Akabede; hiçbir kınıyıcının kınamasından çekinmeksizin Îslam’ı yaşamaya ve yaşatmaya söz veren ensardan 73 (veya 75) Sahabe-i Kiram ( Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în) ile yapılan ikinci Akabe Bey’atı.

Söz verip sözlerinde sadakat gösteren Sahabe-i Kiram’ın ( Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în) örnekliğinde Temizlenme ve Tövbe.

 

AKABE Söz verenlerin ve sözünde duran yiğitlerin toplandığı vadinin adıdır.
"Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah’a ve Rasûlüne (gerçekten) iman etmişlerdir, sonra da (biraz olsun) şüpheye düşmemişlerdir ve Allâh yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmişlerdir. İşte ancak onlar (iman iddiasında) doğru olanların ta kendileridir." (Hucurât Sûresi 15)

KIYAMDER UMRE 2020

Sevr-Hicret Sohbeti - Kıyamder Umre 2020

Gönlümüzü tamamı ile Peygamber Efendimize ﷺ çevirip, dünya meşguliyetlerinden kurtularak sohbet dinleme.

Kelime-i Tevhid’in İzahı.

Mekke-i Mükerremede Îslam’ın yayılmasını önleyemeyen müşriklerin zulmü ve Habbab bin Eret’e (Radıyallâhu Anh) yaptıkları işkenceler.

Günümüzde Îslam’ın gündemini önemsemeyen müslümanların kaybettiği değerleri tüm zorluklarına rağmen Mekke-i Mükerreme’nin tek gündemi haline getiren Sahabe cemaatinin örnekliğinde yeniden Îslami gündem.

Medine-i Münevvere’ye Hicretin başlaması ile endişelenen müşriklerin toplantısı ve Peygamber Efendimizi ﷺ şehid etme planları.

Peygamber Efendimizin ﷺ Ebû Bekr Sıddîk (Radıyallâhü Anh) ile birlikte başlayan hicreti ve sevr dağında yaşananlar.

Mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretleri’nin hayatından örnekler ve en büyük şeref Kur’an ve Sünnet emaneti.

Allah (Celle Celalühü) Yolunda mücadeleyi terk etmemeyi anlatan Tevbe Sûresi’nin 38-39-40 ve 41. Ayet-i Kerimeleri.

 

SEVR’in bizlere hatırlattıkları;

Ey iman etmiş olan kimseler! Siz Allâh(ın dinine, peygamberine ve kitabın)a yardım ederseniz, O da (düşmanlarınıza karşı) size yardım edecek ve (er meydanında da, İslâm yolunda da) ayaklarınızı sabit kılacaktır.
(MUHAMMED SÛRESİ 7)

Siz o (peygamber-i zîşa)na yardım etmezseniz, (bu ona hiçbir zarar vermez, çünkü) gerçekten de Allâh ona (her zaman ve mekânda ve her türlü zor şartlar altında) yardım etmiştir. Hani o kâfir olmuş kimseler onu (Ebû Bekr-i Sıddîk (Radıyallâhu anh) ile beraber) iki kişinin biriyken (Mekke’den) çıkarmıştı; hani o ikisi o (Sevr dağındaki) mağaradaydılar; vaktâ ki o, (kendisini koruma telâşına düşen) arkadaşına: “Üzülme! Gerçekten de Allâh(ın koruma ve yardımı) bizimle beraberdir!” diyordu da, nihâyet Allâh onun üzerine (kendisiyle huzur ve sükûnetinin artacağı rahmet ve) sekînetini indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz birtakım (melek) ordular(ıy)la onu desteklemiş ve böylece o kâfir olmuş kimselerin davasını en alçak yapmıştı. Allâh’ın kelimesi (olan Kelime-i Tevhid ve İslâm davası) ise, (her zaman) en üstün olanın ta kendisi ancak odur! Allâh (hiç mağlup edilemeyen bir) Azîz’dir; (dostlarını azîz ve müşrikleri zelîl kılma gibi, tüm karar ve uygulamalarında tam isâbet sahibi olan bir) Hakîm’dir.
(TEVBE SÛRESİ 40)

HER YOL AYRIMINA GELDİĞİMİZDE; Cîrâne'yi ve Huneyn’i Harırlayalım!
Bir tarafta geçici dünya menfaati-bir tarafta Allâh ve Resulü

Cîrâne Sehbeti Kıyamder Umre 2020

-Peygamber Efendimiz’i (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Mekke-i Mükerreme'nin iç mikatlarından olan Cîrâne'ye getiren sebepler.

-Hevazin ve Beni Sakif kabilelerine karşı yapılan huneyn savaşının öncesinde Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in hoşuna gitmeyen bazı konuşmalar.

-Herbir evresi bir imtihan olan ibretlerle dolu Huneyn savaşının başlangıcında yaşanan kısa süreli bozgun ve sonrasında yaşananlar.

-Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in Ensâr-ı Kirâm topluluğuna seslenişi.

-Ordu komutanlarından Hâlid bin Velid (Radıyallâhu Anh)'ın ağır şekilde yaralanması ve Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in eli ile tekrar iyileşerek savaşa devam etmesi.

-İslâm saflarındaki bozgun sırasında Şeybe bin Osmân (Radıyallâhu Anh)'ın Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'e suikast girişimi yapmak isterken müslüman olarak İslâm saflarına katılması.

-Kazanılan savaşın ardından Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in görülmedik miktardaki ganimet ile 13 gün kaldığı Cîrâne'ye gelişi ve Îslam’dan menfaat devşirmek isteyenler ile yaşananlar.

-Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in kalbleri islama yeni yeni ülfet (Müellefetü'l-Kulûb) edenlere ganimetleri dağıtırken Ensâr-ı Kirâm gençlerinden bazılarının Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'i üzen sözleri ve Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in Ensâr-ı Kirâm cemaatini göz yaşlarına boğan, konuşması.

 

BİZ İSLÂM'A VERMEK İÇİN GİRDİK
ALMAK İÇİN GİRMEDİK !!!

Onlardan öylesi de vardır ki, sadaka (ve ganimet)ler(in dağıtımı) hakkında seni ayıplamaktadır. Artık onlara ondan bir şey verilecek olursa hoşnut olurlar (ve senin bu taksimini beğenirler), ama kendilerine ondan bir şey verilmezse birdenbire onlar (sana)kızarlar. (Tevbe Sûresi 58)

TEN'İM (Mescid-i Âişe) Sohbeti - Kıyamder Umre 2020

Peygamber Efendimiz'den ﷺ Îslam’ı öğrenmek için muallimler isteyen Adel ve Kâre kabilelerinin ihaneti ile Âsım bin Sâbit (Radıyallâhu Anh) komutasında gönderilen 10 (veya 11) kişilik tebliğ heyetinin Reci bölgesinde etrafları sarılarak pusuya düşürülmeleri.

Reci bölgesindeki hain pusuda teslim olma tekliflerini red ederek birçok müşriği öldüren Âsım bin Sâbit’in (Radıyallâhu Anh) Şehadeti: O günün evvelinde Allah’ın ﷻ Dinini korumuştur. Günün sonunda da Allah ﷻ O’nun mübarek bedenini korumuştur.

Îslam’ın Onurlu Duruşu: Hubeyb bin Adiy ile Zeyd bin Desinne (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în)

Bu Dine Sahip Çıkıp bizlere ulaştıran Sahabe-i Kirâm’ın (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în) Îslami duruşu.

MÜMİNLERİN ANNESİ HAZRETİ HATİCE-TÜL KÜBRA (Radıyallahu Anha)ANNEMİZİN FEDAKARLIK HİKAYESİNDEN DERSLER ALMAYA GELDİK.

Peygamber Efendimiz’in en büyük dert ortağı olan bu muhtereme Vâlidemiz, O’na ilk îmân eden şahsiyet olma şeref ve bahtiyarlığına nâil olmuştur. Rasûlullah Efendimiz Hira Mağarası’nda inzivâya çekildiği zamanlarda, gönderebileceği hizmetçileri olduğu hâlde Rasûlullah Efendimiz’e bizzat azık götürmüştür. Eşsiz sadâkatiyle; İslâm’ın en garip ve zayıf zamanında, bütün servetini, Allah ve Rasûl’ü için cömertçe harcayarak muhteşem bir fedakârlık ve îman cesareti sergilemiştir.

Öyle ki, Hatice annemizin fedakârlığına Cebrâil -aleyhisselâm- bile hayran olmuştur. Nitekim vahiy meleği bir gün Rasûl-i Ekrem Efendimiz ile sohbet ederken, Hazret-i Hatice’nin elinde bir kap yemekle gelmekte olduğunu haber vermiş, sonra da şunları söylemiştir:

“–Hatice yanına geldiği zaman, ona Rabbinden ve benden selâm söyle! Onu, Cennet’te inciden yapılmış bir sarayla müjdele! Orada ne gürültü vardır ne de yorgunluk.” (Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr, 20)

Allah Teâlâ Hazretleri’nin Cebrâil -aleyhisselâm- ile gönderilen hususî selâmına mazhar olmak, bir kul için şereflerin en yücesidir. Hazret-i Hatice -radıyallâhu anhâ- ise bu ilâhî selâma şöyle mukâbele etmiştir:

“‒O (şanı yüce Allah Teâlâ) Selâm’ın kendisidir, selâm O’ndandır. Cebrâil’e de selâm olsun. Ey Allâh’ın Rasûlü! Allâh’ın selâmı, rahmeti ve bereketi Sen’in de üzerine olsun!” (İbn-i Hişâm, I, 259-260; İbn-i Asâkir, Târîhu Dımeşk, c. 70, s. 118)

Meymûne Annemiz (dua) - Kıyamder Umre 2020

Sevgili Peygamberimizin son olarak evlendiği hanımı Meymûne bint-i Hâris Radiyallahu Anha Hicretten önce İman ile müşerref oldu. Asıl adı Berre idi. Resulullah bu ismi hayırlı, dürüst, cömert ve itaatkar anlamına gelen Meymûne diye değiştirdi. Hazreti Meymûne Resulullah'a zevce olmayı istediğini kardeşi ile paylaştı. Hazreti Abbas Resulullah ın Meymûne validemizle nikahlanmasını çok arzu ediyordu. Peygamberimiz Kaza umresini için Mekke ye giderken Cuhfe mevkiinde mola verdiğinde Hazreti Abbas Efendimizin yanına geldi ve Meymûne validemiz ile evlenmesini teklif etti. Allah Rasulu bunu kabul etti ve bu işte aracı olmasını istedi. Bu haber Hazreti Meymune'ye ulaştığında devenin üzerinde bulunuyordu. Sevincinden "Deve de, üzerindeki de Resûlullah'ındır" diyerek malını ve nefsini Allah resulüne hibe etti. Hazreti Meymûne 36 yaşında Hicretin 7. yılında 400 veya 500 dirhem mehir karşılığında Hazreti Abbas tarafından nikahı kıyıldı. Hazret-i Âişe onun hakkında: “Meymûne bizim hepimizden fazla Allahü teâlâdan korkan ve sıla-i rahmi (yakın akrabaları) gözeten bir hatun idi.” buyururdu. Hazreti Meymûne H. 51 80 yaşında Mekke’de hastalandı: “Beni Mekke’den çıkarınız! Çünkü Resûlullah benim Mekke’nin dışında vefât edeceğimi haber verdi.”, dedi. Kendisini çıkardıkları zaman, Resûlullah’a nikâhı yapılmış olduğu yerde vefât etti. Cenâze namazını yeğeni Hazreti Abdullah bin Abbâs kıldırdı. Cenâzesi kaldırılacağı zaman şöyle dedi. “Bu Resûlullah’ın hanımıdır. Cenâzeyi fazla sarsmayın ve edeble yola devam edin.” O Resûlullah’ın son nikâhlısı olduğu gibi, hanımlarının da en son vefât edeni idi. Meymûne validemizi kabre yiğenleri Abdullah b. Abbas, Yezid b. el Asam Abdullah b. Şeddad b. El Hadi indirmiştir.

Hadis Rivayetleri: Kütüb-i Sitte’de yer alan Meymûne validemizin Resûlullah dan yetmiş altı hadis naklettiği kaydedilmektedir. En çok rivayet edenler açısından Ezvacı Tahirat arasında Hazreti Aişe ve Ümmü Seleme'den sonra gelir.

MEKKE-İ MÜKERREMEDE İLK UMREMİZDEN SONRA SIRASIYLA HUDEYBİYE,CİRANA VE TENİM’DEN YAPTIĞIMIZ UMRELERDEN FOTOĞRAF KARELERİ

Bedir Sohbeti Kıyamder Umre 2020

Çektikleri zahmeti nimet bilen 313 Aslanın Bedir Yolculuğu.

Ebu Cehili öldürmek için akitleşen Ensar’dan (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în) iki genç.

Bedir gecesi inen sekinet ve Peygamber Efendimiz'in ﷺ secdelerde yaptığı dua.

Bedir Savaşında Ebu Cehil başta olmak üzere 70 tane önde gelen müşriğin öldürülmesi ile kazanılan mutlak zafer.

Peygamber Efendimiz'in ﷺ Bedir’de öldürülerek kuyulara atılan müşriklere seslenişi.

Oğullarını Bedir Savaşında şehit veren Afrâ annemizin (Radıyallâhu Anhâ) Îslam şuuru ve evlatlarını Îslam sancağına feda eden Analar, Babalar.

Dünya’nın en ücra köşelerine giderek; Dinini Davası Edinmiş Ashâb-ı Kirâm'ın (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în)'in Îslam Şuuru Nasıl Elde Edilir?

 

Bedir Şehitliği,Efendimiz (Sallallahu Aleyhivesellem)’in Karargah çadırının kurulduğu yer (Ariş mescidi) ve 313 Bedir Eshabının toplandığı meydandan fotoğraf kareleri

Mübârek Revha Vadisi (Dua) – Kıyamder Umre 2020

Peygamber Efendimiz'in ﷺ “Cennet vadilerinden bir vadidir” buyurduğu vadi REVHA

Yetmiş Enbiya’nın (Salavâtullâhi Aleyhim Ecmaîn) Namaz kıldığı vadi REVHA

Ahir zamanda nuzûl edecek olan İsa (Aleyhisselâm) ve Mehdi (Aleyhi'r-Rıdvân)’ın ihrama gireceği vadi REVHA

Musa (Aleyhisselâm)’ın 70 bin Ashabı ile Namaz kıldığı vadi REVHA

Peygamber Efendimiz ﷺ ve Ashabı’nın (Rıdvânullâhi Te'âlâ Aleyhim Ecma'în) defaatle ziyaret edip Namaz kıldığı vadi REVHA

×
KIYAMDER Whatsapp iletişim hattı.

Bizi takip edin

Mail listemize kaydolarak gelişmelerden haberdar olun.